αφήνω μπουκάλα κάποιον

Meaning

δεν εκπληρώνω τις υποσχέσεις μου προς κάποιον, τον εγκαταλείπω

Polarity:

Style:

Emphasis:

Greek

to walk out on someone

English

to break up with someone

English

laisser quelqu'un en carafe

French

quitter quelqu'un

French

Corpus Examples

Relations

Usages

μπουκάλαbukalabottle3NoCmFeSgAc
ΗIthe0AtDfFeSgNm
άφησε...afise...let2VbMnIdPa03SgXxPeAvXx
ΜαλέναMalenaMalena1NoPrFeSgNm
ΚάρλεςKarles.Carles5NoPrMaSgAc
τονtonthe4AtDfMaSgAc

Malena walked out on Carles.

http://www.real.gr/DefaultArthro.aspx?page=arthro&id=100378&catID=8

Forms

NP-ACC-anim-10-103
αφήνωLEMMA-10-101VbAv
NP-NOM-anim-10-100
μπουκάλαμπουκάλαLEMMA-10-102NoCmFeSgAc

Diagnostics

Can different NPs trigger agreement on the verb? yes

Examples

Does the MWE accept a free XP? yes

Examples

Word order permutations involving the subject as well yes

Examples

Cliticisation of the WWS no

Causative-inchoative alternation no

Passivisation no

Alternation of a free NP-GEN / free σε-PP / free από-PP with Dative Genitive no